26 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29457

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2015/93

İşyeri                      :   Kurmay Gap Nakliye Temizlik İnşaat Gıda Akaryakıt Sanayi

                                    Ticaret Ltd. Şti.

                                    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme

                                    Müdürlüğü içi Emet/Kütahya

SGK Sicil No          :   1060498.043

Tespiti İsteyen       :   Maden-İş Sendikası

İnceleme                 :   Kurmay Gap Nakliye Temizlik İnşaat Gıda Akaryakıt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alımı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü içi Emet/Kütahya adresinde bulunan işyerinde, borik asidin paketlenmesi, çemberlenmesi, kurutucuların temizlenmesi, paletlerin düzenlenmesi, perlit taşınması işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kurmay Gap Nakliye Temizlik İnşaat Gıda Akaryakıt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.