25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULUNUN ÇEKİLMESİNE DAİR İŞLEM

—  62’nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Anayasanın 114 üncü Maddesi Uyarınca Çekilmesine Dair Tezkere

 

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNU KURMAK ÜZERE BAŞBAKAN ATANMASINA DAİR İŞLEM

—  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü Maddesi Gereğince Geçici Bakanlar Kurulunu Kurmak Üzere Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun Başbakan Olarak Atanmasına Dair Tezkere