25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456 (Mükerrer)

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNU KURMAK ÜZERE BAŞBAKAN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         25 Ağustos 2015

        68244839-150.01-4-508

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ :   a) 24/08/2015 tarihli ve 68244839-120.02-1-503 sayılı yazımız.

             b) 25/08/2015 tarihli ve 69471265-300-01/9242 sayılı yazınız.

İlgi (a) yazımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verildiğinden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi gereğince, Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmıştır.

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra geçici Bakanlar Kurulu Listesi bilahare gönderilecektir.

Diğer taraftan, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre yeni bir hükümet teşkiline imkân sağlamak üzere istifası sunulan ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesi tarafımızca uygun görülen, ancak bu defa ilgi (b) yazı ile Anayasanın 114 üncü maddesi gereğince görevinden çekilen Bakanlar Kurulunun, keyfiyette henüz bir değişiklik olmadığından, geçici Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar görevine devam etmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI