25 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29456 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULUNUN ÇEKİLMESİNE DAİR İŞLEM

                        T.C.

            BAŞBAKANLIK                                                                                                 25 Ağustos 2015

         69471265-300-01/9242

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ :   a) 09/06/2015 tarihli ve 69471265-300-01/6391 sayılı yazımız.

             b) 09/06/2015 tarihli ve 68244839-150.01-1-408 sayılı yazınız.

             c) 24/08/2015 tarihli ve 68244839-120.02-1-503 sayılı yazınız.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre yeni bir hükümet teşkiline imkân sağlamak üzere ilgi (a) yazı ile istifası sunulan ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülen 62’nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine dair ilgi (c) yazınızla bildirilen karar çerçevesinde, Anayasanın 114. maddesi uyarınca çekilmiştir.

Saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan