24 Ağustos 2015 Tarihli ve 29455 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN VERİLEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİNE DAİR KARAR

—  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 116 ncı Maddeleri Gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar