24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN VERİLEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİNE DAİR KARAR

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                    24 Ağustos 2015

         68244839-120.02-1-503

BAŞBAKANLIĞA

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 09/07/2015 tarihinden itibaren kırkbeş günlük sürede Bakanlar Kurulu kurulamadığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile istişare edilerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 116 ncı maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiştir.

Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI