24 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29455

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2013 tarihli ve 28768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Staj ve iş başında mesleki uygulamalar dersi; eğitim ve öğretim programının özelliklerine göre, öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan, okul dışı çalışmalardır. Staj uygulama esasları ve staj kapsamında olmayan uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar, ilgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/9/2013

28768