20 Ağustos 2015 Tarihli ve 29451 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—   Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2015/12)

—   Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/13)