19 Ağustos 2015 Tarihli ve 29450 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

—  Bakanlar Kurulunun Yeniden Kurulması İçin Görevlendirilen Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun, Hükümeti Kurma Görevini İade Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

—  Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/89)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/90)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/91)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/92)

—  Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/8/2015 Tarihli ve 2015/15 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri