19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/92

İşyeri                      :   Umman İnsan Kay. Sos. Hiz. Pro. Taş. Org. San. Tic. Ltd. Şti.

                                    Kültür Mah. Meşrutiyet Cad. No: 44/18

                                    Çankaya/ANKARA (Merkez)

SGK Sicil No         :   1045847.025

Tespiti İsteyen       :   Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme                 :   Umman İnsan Kay. Sos. Hiz. Pro. Taş. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesi Yakutiye/ERZURUM adresinde kurulu Atatürk Üniversitesi ve bağlı birimlerinde yükseköğretim olarak tanımlanan asıl faaliyet konusuna yardımcı hizmet işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Umman İnsan Kay. Sos. Hiz. Pro. Taş. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; Atatürk Üniversitesi ve bağlı birimlerinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.