19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/91

İşyeri                      :   Kafkas A.Ş.

                                    Ortakapı Mah. Ordu Cad. No: 185/2 KARS

SGK Sicil No         :   1014500.036

Tespiti İsteyen       :   Tez-Koop-İş Sendikası

İnceleme                 :   Kafkas A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Şehitler Mah. Turan Çelik Cad. Üniversite Kampüsü/KARS adresinde kurulu Kafkas Üniversitesinde yükseköğretim olarak tanımlanan asıl faaliyet konusuna yardımcı hizmet işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kafkas A.Ş.’nin; Şehitler Mah. Turan Çelik Cad. Üniversite Kampüsü/KARS adresinde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.