19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No               :   2015/90

İşyeri                      :   Güriş Lojistik Depolama Dağıtım ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.

                                    1476/1 Sok. No: 3 Kat: 1 İsmet Şen İş Merkezi

                                    Alsancak/İzmir (Merkez)

SGK Sicil No         :   1232019.035

Tespiti İsteyen       :   Liman-İş Sendikası

İnceleme                 :   Güriş Lojistik Depolama Dağıtım ve Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1476/1 Sok. No: 3 Kat: 1 İsmet Şen İş Merkezi Alsancak/İzmir adresinde bulunan işyerinde, şehir içi yük taşımacılığı ve kara yolu ile konteyner ve diğer yük taşıma hizmetlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,

Aynı işverene bağlı değişik adreslerde faaliyet gösteren işyerlerinde yapılan limana gelen ve giden ihracat ve ithalat mallarının sınıflandırılması, sevkiyata hazır hale getirilmesi, gemiye yüklenecek veya gemiden boşaltılacak konteynerlerin gemideki istifinin sağlamlaştırılması hizmetlerinin yürütülmesi nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” işkolunda,

Hizmet alım sözleşmesi ile Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. ile Vikipack Plastik ve Kimya Sanayi Ticaret işyerlerinde mamul, yarı-mamul, hammadde ve yardımcı maddelerin hazırlık işlemlerini, ambalajlanması, paketlenmesi hizmetleri yürütüldüğünden, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.