19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2015/89

İşyeri                      :   Piramit Makine İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

                                    Sümer Sok. No: 16 D: 15 Kızılay Mah. Maltepe, Çankaya/Ankara

SGK Sicil No          :   1274182.006

İnceleme                 :   Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi işyerinde doktor yanında hasta girişi, tıbbi sekreterlik, serviste yatan hasta kayıtlarının tutulması gibi asıl faaliyet konusuna yardımcı hizmet işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Piramit Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereği karar verilmiştir.