14 Ağustos 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29445

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7997

Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2015 tarihli ve 96490 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                 A. BABACAN                                    Y. AKDOĞAN                                     N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı

                       K. İPEK                                                       A. İSLAM                                            V. BOZKIR                                                   F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı            Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                   İ. GÜLLÜCE                                   M. ÇAVUŞOĞLU                                     N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı                        Dışişleri Bakanı                                     Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                    A. Ç. KILIÇ                                          M. M. EKER                                            N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Gençlik ve Spor Bakanı         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı          Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   S. ÖZTÜRK                                                  C. YILMAZ                                            Ö. ÇELİK                                                M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                           Kalkınma Bakanı                         Kültür ve Turizm Bakanı                               Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                      M. V. GÖNÜL                                             V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                F. BİLGİN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Eki için tıklayınız