12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7929  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7946  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7950  NATO Kolluk İstikrar Mükemmeliyet Merkezi’nin (NATO SP COE) Kuruluşu, İdaresi ve İşleyişi ile İlgili İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya, Romanya, İspanya, Hollanda ve Türkiye Arasındaki Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/8/2015 Tarihli ve 6412 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/5126 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/8598 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/9352 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2014/12166 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri