12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29443

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6412                                                                                          Karar Tarihi: 06/08/2015

Kurul Başkanlığının 05.08.2015-06.08.2015 tarihli gündem yazıları ekinde gönderilen 05.08.2015 tarih ve 12509071-113-E.19288 sayılı yazı ve ekleri ile 06.08.2015 tarih ve 12509071-113-E.19514 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- BPN Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.