8 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7930 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7868   İnsan Hakları Kurulu Üyeliklerine Seçilen Kişiler Hakkında Karar

2015/7939   Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

––  Başbakanlık ile Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Millî Eğitim ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/87)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/88)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)

––  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

––  Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/1341 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/3689 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/5549 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/8475 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2014/7292 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/8/2015 tarihli ve 29439 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.