4 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29435

GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/442

1 – Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/8/2015

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                    Kenan İPEK

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı