4 Ağustos 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29435

DÜZELTME

25/07/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (e) bendinde yer alan “N2” ibaresi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 30/07/2015 tarihli ve 25269672-010.99/2420 sayılı yazısına istinaden “N1” şeklinde düzeltilmiştir.