29 Temmuz 2015 Tarihli ve 29429 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İlkyardım Yönetmeliği

—  Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mersin Üniversitesi İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Öğrenci Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/25)

—  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2015/32)

—  Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)

—  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri