25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ

TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(AB/1003/2010)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ile değiştirilen (EU) 1003/2010 sayılı Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 11/7/1999 tarihli ve 23752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/222/AT)’ne göre verilen onayların kapsam genişletmeleri, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin 1.2.1.2.1, 1.2.1.5.1, 1.2.1.5.2 ve 1.2.3 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.2.1.2.1. Plaka aracın boylamasına düzlemine dik (± 5°) olmalıdır.”

“1.2.1.5.1. Eğer plakanın üst kenarının yer zemininden yüksekliği 1,20 m’yi aşmıyorsa, aşağıdaki dört düzlem içerisine dahil olan bütün alan içerisinde plaka görünür olmalıdır:

– Plakanın iki yanal kenarına dokunan ve plakanın merkezinden geçen ve aracın boylamasına orta düzlemine paralel olan düzlem ile ilişkili olarak sağa ve sola dışa doğru 30° ölçülen bir açı oluşturan iki düşey düzlem,

– Plakanın üst kenarına dokunan ve yatayla yukarı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan düzlem,

– Plakanın alt kenarı boyunca yatay düzlem.”

“1.2.1.5.2. Eğer plakanın üst kenarının yer zemininden yüksekliği 1,20 m’yi aşıyorsa, aşağıdaki dört düzlem içerisine dahil olan bütün alan içerisinde plaka görünür olmalıdır:

– Plakanın iki yanal kenarına dokunan ve plakanın merkezinden geçen ve aracın boylamasına orta düzlemine paralel olan düzlem ile ilişkili olarak sağa ve sola dışa doğru 30° ölçülen bir açı oluşturan iki düşey düzlem,

– Plakanın üst kenarına dokunan ve yatayla yukarı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan düzlem,

– Plakanın alt kenarına dokunan ve yatayla aşağı doğru 15° ölçülen bir açı oluşturan düzlem.”

“1.2.3. Araç imalatçısı tarafından bir aracın yük çekmek için uygun olduğu beyan edildiğinde (2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin 2.11.5 maddesi) ve arka tescil plakasının takılma alanı izin verilen ve/veya tavsiye edilen herhangi bir mekanik bağlantı tertibatı montajı nedeniyle geometrik görüş düzlemlerinin dahilinde engellenebilir (kısmen) bir durumda ise, bu durum deney raporunda belirtilir ve AT Tip Onayı Belgesinde ifade edilir. Ayrıca, takılıysa ve kullanımda değilse, bu tür mekanik bağlantı tertibatının açma anahtarı da dahil herhangi bir alet kullanılmadan sadece çıkartılabilir veya konumu değiştirilebilir olmasını sağlamak için önlemler alınmadıkça, araç tip onayı verilmemelidir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2012

28384