25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

ATAMA KARARLARI

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/425

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif ÖZKALDI’nın, bu suretle boşalacak 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza DİNİZ’in,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/426

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Ergün ÜZÜCEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/427

1 – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 4. Bölge Müdürü (Antalya) Necip DUMAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne (Antalya), Meteoroloji 8. Bölge Müdürü (Konya) Erol AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/428

1 – Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğüne (Konya), Meteoroloji 14. Bölge Müdürü (Van) Sami ÇEVİK’in, bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğüne (Van), Meteoroloji 11. Bölge Müdürü (Trabzon) Adem TAŞCI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/7/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı