25 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29425

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA

ARAÇLARDA KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE

İLGİLİ TEKNİK MEVZUATIN UYGULANMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili temsilcileri (Sanayi Genel Müdürlüğünden iki üye, Hukuk Müşavirliğinden bir üye ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden bir üye)”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.