23 Temmuz 2015 Tarihli ve 29423 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/74)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/75)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/76)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/77)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/78)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/79)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/80)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/27)

—  Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/4)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 Tarihli ve 6371 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/7/2015 Tarihli ve 6372 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay 2. Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri