16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

––  Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

––  Kayseri İl Müftülüğüne Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin GÜVEN’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği

––  Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

––  Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

––  Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/29)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30)

—  İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/56 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/57 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/59 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-54 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-55 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-56 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-57 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-58 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

––  Biyogüvenlik Kurulunun 22 Sayılı Kararı

––  Biyogüvenlik Kurulunun 23 Sayılı Kararı

––  Biyogüvenlik Kurulunun 24 Sayılı Kararı

––  Biyogüvenlik Kurulunun 25 Sayılı Kararı

––  Biyogüvenlik Kurulunun 26 Sayılı Kararı

––  Biyogüvenlik Kurulunun 27 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/184 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/2392 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri