16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                9 Temmuz 2015

         69471265-305-7610

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Temmuz 2015 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      9 Temmuz 2015

       68244839-140.03-213-453

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7610 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Temmuz 2015 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI