16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              13 Temmuz 2015

         69471265-305-7691

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

16 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Bosna-Hersek ve Hırvatistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    13 Temmuz 2015

       68244839-140.03-215-458

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7691 sayılı yazınız.

16 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Bosna-Hersek ve Hırvatistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI