16 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29418

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                9 Temmuz 2015

         69471265-305-7632

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Birleşmiş Milletler Kalkınmanın Finansmanı Üçüncü Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere; 12 Temmuz 2015 tarihinde Etiyopya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      9 Temmuz 2015

       68244839-140.03-214-456

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7632 sayılı yazınız.

Birleşmiş Milletler Kalkınmanın Finansmanı Üçüncü Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere, 12 Temmuz 2015 tarihinde Etiyopya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI