14 Temmuz 2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7801   Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7803   D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanması Hakkında Karar