14 Temmuz 2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1095   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7784   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği

—  Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/2041 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/3430 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/6218 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7318 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7525 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/8365 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/7/2015 tarihli ve 29416 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.