13 Temmuz 2015 Tarihli ve 29415 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

––  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Erzincan Üniversitesi Temel Bilgiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/560 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/1386 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/4553 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/6693 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/7363 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri