10 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29412

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                1 Temmuz 2015

         69471265-305-7218

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      1 Temmuz 2015

       68244839-140.03-209-438

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 1/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7218 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Fransa ve Belçika’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI