10 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29412

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                7 Temmuz 2015

         69471265-305-7490

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Temmuz 2015 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      7 Temmuz 2015

       68244839-140.03.212-448

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 7/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7490 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Temmuz 2015 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI