10 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29412

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TÜRK LOYDU VAKFI

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan İç Üretim Kontrolü + Testler (EK VI - Modül Aa), AT Tip İncelemesi (EK VII - Modül B), AT Ürün Doğrulanması (EK X - Modül F), AT Birim Doğrulaması (EK XI - Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.