8 Temmuz 2015 Tarihli ve 29410 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2015/7911    Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7769   Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2015/7770   Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2015/7806   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/7900   Ağrı Havalimanının İsminin “Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı” ve Hakkari-Yüksekova Havalimanının İsminin “Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Çankaya Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

––  Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

––  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/72)

––  Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/1015 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2014/14061 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri