8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29410

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ­– Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.