8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29410

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablonun GÜR13’e ait satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

GÜR13

Fasıl 11   

(1101.00, 11.02, 11.08 hariç)

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni

01.01-31.12

100 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2010

27709

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/12/2010

27774

2-

19/4/2011

27910

3-

31/12/2011

28159

4-

22/5/2013

28654

5-

8/3/2014

28935

6-

31/12/2014

29222