7 Temmuz 2015 Tarihli ve 29409 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7751   Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliği

––  Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/67)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/69)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/70)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri