7 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29409

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2015/67

İşyeri                      :   Piraziz Dış Tic. A.Ş.

                                    Güzel Yalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok. No: 13/1

                                    Pendik/İstanbul

SGK Sicil No          :   1117015.034

Tespiti İsteyen       :   Birleşik Metal-İş Sendikası

İnceleme                 :   Piraziz Dış Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Güzel Yalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok. No: 13/1 Pendik/İstanbul adresinde kurulu bulunan işyerinde Hekim Holding A.Ş. tarafından üretimi yapılan prefabrik binalar, şantiye binaları, ofis binaları, konteynerler, yaşam ve yük konteynerleri, kabinler, iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin yurt içi ve yurt dışında alım, satım ve pazarlama işlerinin yapılması nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Piraziz Dış Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.