5 Temmuz 2015 Tarihli ve 29407 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7749     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2015/7750     Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2015/7862     Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2015/7865     2015 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2015/7877     Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

2015/7883     Hatay İli, Erzin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Suların Taşmasıyla Su Altında Kalan veya Su Baskınlarına Uğrayabilecek Saha Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/7884     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Bünyesinde Yer Alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Abdullah Gül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mardin Artuklu Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri