4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 18/6/2015

Karar No  : 2015/19

Konu         : Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/03/2015 tarihli ve 150 sayılı yazısı dikkate alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine açılarak gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edilen ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulunda son şekli verilen “Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.