4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/438

1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Ceza İşleri Genel Müdürü (34210) Metin KIRATLI’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

3/7/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                         Kenan İPEK

                  Başbakan                                                  Adalet Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/338

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Dr.Gürsel KÜSEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

3/7/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                  Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı