4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6354                                                                                                    Karar Tarihi: 02/07/2015

Kurul Başkanlığının 01.07.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 01.07.2015 tarih ve 20008792-101.01[56]-E.16597 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

HSBC Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik” faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.