4 Temmuz 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29406

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6338                                                                                                    Karar Tarihi: 18/06/2015

Kurul Başkanlığının 17.06.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.06.2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.15139 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 26.12.2014 tarih ve 6138 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Tırsan Finansman A.Ş.’ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.