3 Temmuz 2015 Tarihli ve 29405 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKAN ATANMASINA DAİR İŞLEM

—  Milli Savunma Bakanlığına, Mehmet Vecdi GÖNÜL’ün Atanmasına Dair Tezkere