3 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29405 (Mükerrer)

BAKAN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    3 Temmuz 2015

       69471265-300-01/7341

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi nedeniyle bakanlık görevi sona eren İsmet YILMAZ’dan boşalan Milli Savunma Bakanlığına, Mehmet Vecdi GÖNÜL’ün atanmasını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                          3 Temmuz 2015

         68244839-150.04-2-440

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/7/2015 tarihli ve 69471265.300-01/7341 sayılı yazınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi nedeniyle bakanlık görevi sona eren İsmet YILMAZ’dan boşalan Milli Savunma Bakanlığına, Mehmet Vecdi GÖNÜL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddeleri uyarınca atanmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI