3 Temmuz 2015 Tarihli ve 29405 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1093     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın Seçildiğine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

—  Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÖZEAUM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/71)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/73)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2012/1144 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/1997 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/2319 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


3/7/2015 tarihli ve 29405 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milli Savunma Bakanlığına, Mehmet Vecdi GÖNÜL’ün Atanmasına Dair Tezkere yayımlanmıştır.