3 Temmuz 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29405

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.           :  2015/71

İşyeri                  :  Muka Metal Tic. ve San. A.Ş.

                               Anbar Serbest Bölge Mah. 2. Cad. No:17 Melikgazi/KAYSERİ

SGK Sicil No.     :  1096991.038

Tespiti İsteyen   :  Birleşik Metal-İş

İnceleme             :  Muka Metal Tic. ve San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Anbar Serbest Bölge Mah. 2. Cad. No:17 Melikgazi/KAYSERİ adresinde kurulu işyerinde hastane yatağı üretimi işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Muka Metal Tic. ve San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.