2 Temmuz 2015 Tarihli ve 29404 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2015/22)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/6/2015 Tarihli ve 6346 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri