2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2007 tarihli ve 26600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar dersin verilebileceği uygun süre içinde ders yapılır. Bu sürenin belirlenmesine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü kurulu tarafından karar verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2007

26600

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/5/2009

27232

2-

9/6/2011

27959